Afbrydelse

By | 19. september 2019

Der vil blive lukket for vandet d. 20-9-2019 i ca. 1 time i tidsrummet mellem kl. 8,00 og 12,00 fra Flædebækvej og mod Sorø grundet rep. af stophane.

Nyt telefonnummer

By | 10. juni 2019

Vi har fået nyt telefonnummer: I fremtiden bedes I benytte 7734-4350 for at kontakte Værkfører, kasserer eller bestyrelses formanden.

Nogen vil måske synes det er en smule mere besværligt at du skal vælge i en telefonsluse, men det giver tilgengæld os den fordel at vi kan omstille nummeret til den der aktuelt har vagt.

Du bør engagere dig i dit drikkevand

By | 27. januar 2019

Det alt andet lige er lettere at engagere os mennesker, når vi kan se og mærke problemerne. Her tænker jeg for eksempel på billedet af fuglen, der fodrer sin unge med plast eller en havskildpadde med lufferne viklet ind i et net af plastik. Vi ser ikke hvad der truer det vand der kommer ud af vandhanen… Læs debatoplægget hos Foreningen Danske Vandværker, hvor vores værk også er medlem

Måleraflæsning

By | 2. januar 2019

I de kommende dage aflæses vandmålerne ved “fjernaflæsning” Det sker ved at Ebbe kører rundt i byen med lav hastighed. Vi håber I viser hensyn og bærer over med kørslen.

De fleste målere kan aflæses fra vejen, men der kan være tilfælde hvor det er nødvendigt at gå ind til måleren med aflæsnings terminalen.