Generalforsamling 2017

22-02-2017 kl. 19.30 i Ugerløse Forsamlingshus, Nordfløjen

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
  Ingen indkomne forslag.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  På valg: Ole K. Jensen – Ebbe Andersen – Ejgil Nielsen som alle modtager genvalg.
 7. Valg af suppleant til bestyrelsen.
  På valg: Klaus Slott som modtager genvalg.
 8. Valg af revisor.
  På valg: Henriette Bergmann som modtager genvalg.
 9. Valg af revisorsuppleant.
  Ingen på valg i år.
 10. Eventuelt.