ordinær generalforsamling

onsdag d. 26. februar 2020 kl. 19.30

i Ugerløse Beboer- og Kulturhus, Nordfløjen

Dagsorden iht. vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  På valg: Thomas Horndrup og Pia Kræsing, som begge modtager genvalg.
 7. Valg af suppleant til bestyrelsen.
 8. Valg af revisor.
  På valg: Helle Madsen som modtager genvalg.
 9. Valg af revisorsuppleant.
  På valg: Anne Warberg som modtager genvaæg.
 10. Eventuelt.

Bestyrelsen