Generalforsamling

By | 10. februar 2019

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling den 26. februar 2019 i Ugerløse Forsamlingshus, Nordfløjen. Dagsorden ifølge vedtægterne, se under menupunktet Ledninger og vandværk -> Generalforsamling

Måleraflæsning

By | 2. januar 2019

I de kommende dage aflæses vandmålerne ved “fjernaflæsning” Det sker ved at Ebbe kører rundt i byen med lav hastighed. Vi håber I viser hensyn og bærer over med kørslen. De fleste målere kan aflæses fra vejen, men der kan være tilfælde hvor det er nødvendigt at gå ind til måleren med aflæsnings terminalen.