Pris og afregning

Vandværket opgør forbruget for perioden 1. januar til 31. december.

I februar udsender vandværket årsopgørelsen samt første rate aconto. I august udsendes 2. rate aconto opkrævning.

  1. Målerindberetning
  2. Takster
  3. Eftergivelse af Vandafgift